Çakralar ve Kanallar 

Her insanın içinde, dışarıdaki fiziksel dünyayı yorumlayan bir sinir ve organ ağı vardır.

Aynı zamanda içimizde kanallardan (nadiler) ve enerji merkezlerinden (çakralar) oluşan ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel varlığımıza bakan bir hassas sistem vardır.

İçimizde 7 tane enerji merkezi bulunur.
Yedi çakranın her birinin çok sayıda spirütüel kalitesi vardır. Bu kaliteler her zaman ifade edilmese de içimizde halihazırda bulunurlar ve asla yok edilemezler.

Kundalini enerjimiz uyandırıldığında, bu kaliteler kendiliğinden ortaya çıkmaya ve yaşamlarımızda kendilerini ifade etmeye başlarlar.

Düzenli meditasyon ile otomatikman çok dinamik, yaratıcı, güven dolu, mütevazi, sevgi dolu ve şefkatli oluruz. Bu,

Kundalini yükselip enerji merkezlerimizi beslemeye başladığında kendiliğinden gelişmeye başlayan bir süreçtir.

Mooladhara Çakra – 1. Çakra

1. çakraİlk  çakra, içinde Kundalini enerjisinin yer aldığı sakrum kemiğinin altında bulunur ve esas kalitesi masumiyettir. Masumiyet, saf, çocuksu neşeyi herhangi bir önyargı sınırlaması  olmadan tatmamızı sağlayan kalitedir. Masumiyet bize itibar, denge ve muazzam bir yön hissi ve yaşam amacı verir. Saflık, sadelik ve neşeden başka bir şey değildir.

Bu, küçük çocukların içinde hep var olan ve bazen modern yaşamlarımız sebebiyle gölgelenen içsel bilgeliktir. Içimizde ezeli olarak var olan ve yok edilemeyen bir kalitedir. Kundalini yükseldiğinde saf neşe olarak ortaya çıkmayı bekler.

Swadishthan Çakra – 2. Çakra

2. çakra

İkinci çakra yaratıcılık, saf dikkat ve saf bilginin çakrasıdır. Bizi içimizdeki ilham’a bağlar ve çevremizdeki güzelliği deneyimlememizi sağlar.

Bu çakranın verdiği saf bilgi zihinsel değildir fakat gerçeğin doğrudan algılanmasıdır ve bu, avuç içlerimizde hissedilen ve hassas tıkanıklıklarımıza işaret eden bilgidir. Bu merkez ayrıca saf, sabit dikkatin ve konsantrasyon gücünün de çakrasıdır.

Fiziksel seviyede karaciğerimize, böbreklerimize ve karın boşluğunun alt kısmına denk düşer. Çok fazla düşündüğümüzde bu merkezin enerjisi azalır ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker hastalığı ya da kan kanseri gibi hastalıklar görülebilir.

Nabhi Çakra – 3. Çakra

3. çakra

Üçüncü çakra bize cömertlik ve tam tatminkarlık hissi verendir.

Sol tarafında bu merkezin esas kalitesi huzurdur – bu çakrayı temizlemek stresi ve gerginlikleri giderebilir.

Sağ tarafında bu çakra, dikkatimizi ve konsantrasyon gücümüzü temsil eden karaciğerimize bakar.

Kundalini tarafından aydınlatıldığında, Nabhi çakra bize spiritüel yükseliş, doğru davranış ve içsel erdem ile hayatımızın her alanında denge verir.

Void

3. çakraİkinci ve üçüncü çakraları çevreleyen bölgeye void denir ve void, kendi kendimizin efendisi olmayı temsil eder. Pek çok öğretide, bu bölge “ilüzyonlar okyanusu” olarak tabir edilen ve bir öğretmenin yardımıyla geçilmesi gereken bölgedir. Kundalini uyandığında ve void bölgesini geçtiğinde kendi kendimizin efendisi olma kalitesi içimize yerleşir.

Shri Mataji’nin söylediği gibi, Sahaja Yoga’da, bütün hassas sorunlarınızı parmak uçlarınızda hissedebildiğiniz ve kendi Kundalini enerjinizi kullanarak onları düzeltebildiğiniz için siz kendi kendinizin efendisi ve öğretmeni olursunuz.

Bu bölgenin kalitesini oturtmak bize bütün alışkanlıklarımızdan, tembelliğimizden, kaba bağımlılıklarımızdan ve bizi zayıf düşüren şeylerden kurtulmamızı sağlar: kendi kendimizin efendisi oluruz.

Güç oyunlarına ya da paranızın peşindeki doğru olmayan öğretmenleri takip etmek void bölgesine çok zarar verebilir. Fakat aydınlanma aldıktan sonra meditasyonda Kundalininin saflaştırıcı gücü ile bunların hepsi düzelebilir.

Kalp Çakra ya da Anahat Çakra – 4. Çakra

kalp-çakrasiDördüncü çakra, kalbin çakrası, sonsuza kadar saf kalacak olan ve hiçbir şeyden etkilenmeyen ruhumuzun, özümüzün olduğu yerdir. Burada ruh, içimizde gizlenmiş bir elmas gibi parlar ve bütün davranışlarımızı seyreder.

Aydınlanma aldıktan sonra dikkatimiz ilk kez ruhumuzla bağlantıya geçer ve biz yavaş yavaş ruhumuzun farkına varırız. Ego ya da şartlanmalarımızla olan yanlış özdeşleşmemiz gider bizler, gerçek doğamız olan ruhumuzla özdeşleşiriz. Fiziksel seviyede bu çakra kalbimize ve akciğerlerimize denk düşer. Etkilendiğinde astıma ya da kalp sorunlarına yol açabilir.

Sevgi ve şefkat kalbimizden yayılır ve kalp çakrası bize aynı zamanda sorumluluk hissi ve başkalarına saf davranış duygusu verir. Kalp çakra göğüs bölgesinin ortasında yer alır ve tam bir özgüven olarak kendini ifade eder. Kalp çakra, Kundalini enerjisi tarafından aydınlatıldığında bütün sorunlarımız, şüphelerimiz ve korkularımız son bulur.

Vishuddhi Çakra – 5. Çakra
5. çakraBeşinci çakra, diplomasi, başkalarıyla saf ilişkiler ,oyuncu ve bağımsız olma merkezidir.

Kundalini tarafından açıldığı zaman bütün suçluluk duygumuzu ve kötü hislerimizi temizler ve bize nazik ve şefkat dolu bir ses verir. Başkalarına hükmetme ya da başkaları tarafından hükmedilme eğilimi, üstün ya da alçakta olma hissi ve her türlü kıskançlık, Kundalini enerjisi bu çakrayı beslediği zaman temizlenir.

Vishuddhi çakra aynı zamanda bize bütünle bağlantı verir ve bu şekilde çevremizle bir bütün olduğumuzu hissetmemizi sağlar.

Agnya Çakra – 6. Çakra

6. çakraAltıncı çakra affedicilik ve şefkatin merkezidir. Affedicilik, öfke ve nefretten kurtulabilmeyi sağlayan güçtür ve alçakgönüllü bir şekilde ruhun asaletini ve cömertliğini keşfetmemizi sağlar.

Egomuzu, şartlanmalarımızı, kötü alışkanlıklarımızı, ırkçılığı ve yanlış özdeşleşmelerimizi temizler. Farkındalığımızın, varması gereken son nokta olan yedinci çakraya yükselebilmesi için yolu açan dar geçittir.

Sağa sola bakan gözler, saf olmayan şeyler izlemek ve bencillik bu çakraya zarar verir. Gökyüzünü, toprağı ya da doğayı izlemek onu temizlemeye yardım eder.

Sahasrara Çakra – 7.Çakra

7. çakraYedinci çakra, bütün çakraların temsil ettikleri kaliteleri ile birlikte bütünleştirir. Bu, insan farkındalığının evrimindeki son noktadır.

Şu anda, bu çakraya denk düşen bir seviyedeyiz ve farkındalığımız, algının bu yeni alanına kolayca girebiliyor. Bu alan, sınırlı aklımızın ve kavramlarımızın ötesinde, Sahasrara seviyesinde yer alıyor.

Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimizde Gerçeğin doğrudan ve tam olarak algılanması sağlıyor.

Aydınlanma, yani Sahaja Yoga ile sağlanan Kundalininin kendiliğinden uyanışı ile elde edilen de tam olarak budur.

Üç enerji kanalı hakkında kısa bir not.

çakralar ve kanallarSol (mavi) kanal, geçmişimize, duygularımıza, arzularımıza denk düşer. Superego olarak son bulur ve bu da bütün hatıralarımızın, alışkanlıklarımızın ve şartlanmalarımızın depolandığı yerdir.

Sağ (sarı) kanal, davranışlarımıza ve planlarımıza, fiziksel ve zihinsel aktivitemize denk düşer. Ego olarak son bulur ve bize “ben” olma fikrini verir, dünyadan ayrı olduğumuz hissini verir.

Orta kanal, yükselişin kanalıdır ve evrimimizi besleyen ve yedinci çakra olan Sahasraradaki daha yüksek farkındalığa bizi götüren kanaldır. Aydınlanma ile olanlar ve çakraların hassas kaliteleri burada anlatılamayacak kadar geniştir. Bu, sadece zihinsel seviyede araştırılması gereken bir bilgi değil, aynı zamanda doğrudan deneyimlenmesi gereken bir konudur.

Bu yeni farkındalık seviyesi, Aydınlanma aldıktan sonra, dünyanın her yerinde her zaman ücretsiz olarak öğretilen Sahaja Yoga tekniğinin uygulanması ile elde edilebilir. Kendinize en yakın Yoga Merkezi  bulmak için bu linki ziyaret ediniz.

 

subtle_system