AİLENİN ÖNEMİ

Başarılı bir toplum; ailenin gücü, rollerimiz ve birbirimizle olan ilişkilerimiz üzerine kurulur. Shri Mataji çoğu zaman böyle dengede bir toplum için olan vizyonunu ifade ederdi ve yaşamı boyunca, bir kadının ailede, toplumda ve dünyada yerine getirebileceği çeşitli rollerin ideal örneğini oluşturdu.

Ailenin önemiErken yaşta ailesinde sorumluluk üstlendi. Her ne kadar yaşça en büyük aile üyesi olmasa da, anne babası Hindistan’ın kurtuluş mücadelesi ile meşgulken o da çok sayıda kardeşine baktı. Genç bir hanım olarak o da Hindistan’ın kurtuluş hareketine katıldı. Eş ve anne olarak Shri Mataji çocuklarına baktı ve eşine, Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü’ndeki işi için yaptığı seyahatlerde destek oldu. İnsanoğlu için duyduğu ilgi küresel boyutta olsa da, kamu hizmetine başlamak için kızlarının evlenip hayatlarını  kurmalarını bekledi.

İyi bir aile yarattığınızda o zaman güzel, çok güzel bir evren yaratırsınız.

 

 

 

Karı koca ilişkisinin dinamikleri, ailenin önemi hakkında Shri Mataji bir keresinde şöyle dedi, “Dengede olmalısınız. Kadın ya da erkek değil fakat her ikisi. Birbirlerine saygı duymalı, birbirlerini sevmeli, birbirleriyle her şeyi paylaşmalı ve öyle bir şekilde var olmalılar ki insanlar onları bir arabanın iki tekeri gibi görmeli, biri solda diğeri sağda.” Denge, eşitlik gerektirir. “Dengesizlik yoktur. Eşitler fakat benzer değiller.”

Shri Mataji, ailenin öneminde, kadının rolünü Toprak Anne’ninkine benzetir : besler, cömerttir, sevgi doludur ve güzellik yaratabilir. O aynı zamanda huzur verendir, ailedeki ilişkilerin uyumlu olmasını sağlar. Ailenin gücünün kaynağıdır. Katkıları, ailenin ötesine taşar. “Kadın güç verir.. oğluna, eşine ve bütün topluma”.

 

Aile hayatının diğer önemli konuları arasında çocuklar ve ebeveynler, erkek ve kız kardeşler, küçük ve büyük aile üyeleri arasındaki ilişki vardır. Ailede denge ve huzur olduğunda bu yansır ve toplumda huzurlu ve dengeleyici bir etki yaratır.

Bu değerler ve vizyon ile bir eş ve anne (hatta büyükanne ve büyük büyükanne) olarak görevlerini yerine getirdiği sırada Shri Mataji’nin dikkati küresel boyuttaydı. Tüm gerçek yüce liderler gibi o da bütün dünyayı kendi ailesi olarak gördü. Ve bütün insanları, ırk, din ve millet ayrımı gözetmeksizin, ilgi ve alakasına eşit olarak layık gördü.