ekoloji

EKOLOJİ

Doğal bir Denge

“Toprak Anneye nasıl saygı duyacağımızı bilmezsek, kendimize nasıl saygı duyacağımızı bilmeyiz”. Shri Mataji’nin doğaya yönelik vizyonu, yaşamı besleyen ve destekleyen, saygı duyulması hatta yüceltilmesi gereken canlı bir varlık olan toprak anne yönündeydi. Bir keresinde, bütün Hintli çocuklar gibi ona ve kardeşlerine, sabahları, Toprak Anneye ayakları ile dokundukları için ondan af dilemelerinin öğretildiğini anlatmıştı.

Shri Mataji neredeyse 40 yıl dünyayı dolaşarak daha huzurlu ve egosuz bir akıl yaratabilmek için insanın içsel potansiyelini uyandırdı. Onun konferanslarına ve meditasyon toplantılarına gelen insanlar spiritüelliği arayan kişilerdi ve Shri Mataji onlara, kişinin doğa ile olan karşılıklı ilişkisi anlaşılmadan spiritüelliğin çiçek açamayacağını anlattı.

40 yıl önce Shri Mataji, o günden bu yana iyice kritik hale gelmiş olan konuları ele aldı. Aşırı plastik üretimi, nükleer gücün tehlikeleri, tarım alanlarının aşırı kullanımı, araçlardan kaynaklı kirlilik, denizlerimizin, göllerimizin ve nehirlerimizin kirlenmesi.Bazı durumlarda yararlılıklarını göz ardı etmeden, Shri Mataji, plastiğin aşırı kullanımını ve doğayı yok edici yönlerini eleştirdi.

“Plastiğin yaratılması ve üretilmesi ile ilgilenenler multimilyonerler olarak finans imajlarını güzelce geliştiriyorlar. Aynı zamanda akılsız tüketim de plastik dağları yaratıyor. O kadar ki insan yapımı bu dağları nasıl yok edecekleri bilinemiyor. Bunlar sadece çirkin değil aynı zamanda varlıklarıyla atmosfere de zarar veriyorlar. Plastiklerin ve yapay maddelerin aşırı üretimi tabii ki, moda kavramının desteklediği fevri tüketiciliğin yan ürünüdür.”

Shri Mataji ayrıca Çernobil ve Fukuşima trajedilerinden çok önce nükleer enerji alanlarında dikkat edilmesi gerektiğine işaret etmişti. “Şimdi Çernobil çok büyük bir sorun haline geldi, çok büyük. Atom enerjisiyle çok fazla uğraşmamamız gerektiği yönünde bize bir dersti.” Shri Mataji’ye göre nükleer çekirdek parçalanması, çekirdeğin doğal bütünlüğüne karşı şiddettir ve bu da sonuçta ortaya çıkan enerjinin yok edici yan ürünlerini hassas seviyede anlatır. Enerji tüketimine yönelik modern savurgan eğilime karşı insanları uyardı ve günlük hayatta ekonomik bir yaklaşım izlenmesini telkin etti.

“Herkes ne kadar elektrik, telefon, su ya da herhangi başka bir enerji kullandığına dikkat etmeli” dedi. “Bu konuda tutumlu olmalıyız. Toprak Annenin bu enerjisini korumaya çalıştığınızı günlük hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Bu çok önemli”.

Çok kez Shri Mataji araçlarda giden tek kişiye işaret ederek, hepsinin aynı yönde gittiğine dikkat çekti. Gereksiz çevre kirliliğini önlemek ve toplumsal sorumluluk için daha kolektif bir tavır oluşturmak açısından araçların paylaşılmasını telkin etti. Aşırı hızlı hareket eden bir dünyada doğanın hassasiyetlerini fark edebilmek için yürümeyi önerdi.

Kelimelerinden de öte Shri Mataji’nin kendi koyduğu örnek en güçlü eğitim olmuştur. Ziyaret ettiği her yerde yerel sanatçılarla tanıştı ve el yapımı ürünlerini satın alarak onları destekledi. Sanatkarların eserlerindeki her bir detaya, kullandıkları materyallere, bunların kökenine, çalışma koşullarına ve sanatçıların ailelerinin yaşam standartlarına yakın ilgi gösterdi. Bu elyapımı ürünlerin ekolojik ve ekonomik değerine işaret etti. Bunları satın alarak tüketiciler, büyük sanayi lobilerine, modaya ve tüketim kültürüne olan bağımlılığı kırıyorlardı. Aynı zamanda aşırı tüketimi azaltarak iş yaratıyorlardı. Harcanan emek ve zaman dolayısıyla el yapımı ürünler, makinaların topluca ürettikleri ürünlerden daha pahalıydı. Fakat bu, tüketicilerin onları hızlıca atmak yerine bu ürünlere daha çok değer verecekleri anlamına geliyordu.

Aynı zamanda Shri Mataji, sanayi üretiminin ve makinaların yararlılığına da işaret etti fakat el yapımı ve makina üretimi ürünler arasında bir denge olması gerektiğini söyledi. “Makinalar, kamu hizmeti için kullanılmalı” dedi. “Mesela arabalarınız, trenleriniz, tramvaylarınız ve dışarıdaki bütün kamu işleri için. Evlerde de makinaları kullanabilirsiniz. Fakat kişisel şeyler için el yapımı ürünler kullanmalısınız. Spiritüel insanlar olarak el yapımı ya da gerçek olan şeyler giymelisiniz.”

Shri Mataji’nin dengede bir dünya için olan vizyonu, kendi içlerinde dengede olan insanlardan oluşur. Ancak bu içsel denge kurulduğu zaman insanoğlu doğa ile ve hepimizin yaşamını devam ettiren Toprak Anne ile uyumlu ve saygı dolu bir ilişki geliştirebilir.

“Toprak her insanın ihtiyacını karşılayacak kadar ürün verir fakat her insanın hırsını karşılayacak kadar değil”.

Mahatma Gandhi