Kültürel Bütünleşme

Bütünleşmenin Özü

kültürel birleşmeSeminerler, basın toplantıları ve gayri resmi konuşmalarda Shri Mataji, tarih boyunca peygamberler ve azizlerin kendini, ruhunu tanıma ihtiyacından bahsettiklerini anlatmıştır. “Yapmamız gereken budur, ruhumuzun kültürünü yaratmak”. Farklı öğretilerin büyümesini tek bir büyük ağaca benzetmiştir. Çok sayıda çiçeği olan tek bir ağaç. Cehalet içinde insanlar bu çiçekleri kopartıp birbirleriyle savaşmak için kullanırlar fakat bütün çiçeklerin aynı ağaçtan geldiğini unuturlar.

Halka açık bir program sırasında dinleyicilerden biri Shri Mataji’ye, “mesajınızı başka insanlar nasıl anlayacaklar” diye sormuştur. Shri Mataji gülümseyerek, “Herkes sevgiden anlar öyle değil mi” demiştir. Sahaja Yoga meditasyonu ile Shri Mataji, farklı kültürlerden gelen insanların bütünleşmesi için biryöntem sunmuştur: aklın tamamen durgun olduğu bir farkındalık konumunda bütünleşmeyi sağlayan, kolektif farkındalık adında bir güç.

Carl Jung, kolektif farkındalığı şu şekilde tarif etmiştir: “Halihazırda sahip olduğumuz ve tamamen kişisel olan farkındalığa ek olarak ikinci bir sistem vardır ki o da bütün bireylerde var olan kolektif, evrensel ve objektif bir yapıdadır.” Sahaja Yoga meditasyonu, kişinin farkındalığını daha derin bir seviyede harekete geçirir, otonom sinir sisteminin köklerinde. Aklın kafa karıştırıcı konuşması ve uzun süreli şartlanmaları yatıştığında kişi, kültürel farklılıkların yapay seviyede var olduklarını  anlar. Evrensel ve objektif doğa bir bütündür.

Shri Mataji, “bu şekilde hepimizin aynı yaşam prensibi ile çevrenlendiğimizi anlamamız gerekir” demiştir. “Her birimizin içinde Kundalini vardır. O yüzden bütün insanlara, bütün insanoğluna, hangi milletten gelirlerse gelsinler saygı duymalıyız, hangi ülkeden olurlarsa olsunlar, hangi renkten olurlarsa olsunlar çünkü hepsinde Kundalini vardır.”

Kültürel Bütünleşme: Seyahatleri sırasında Shri Mataji her ülkenin sanatına ve el yapımı ürünlerine büyük değer verdi, ruhun kültürüne nasıl yansıdıklarını gösterdi. “Bu kültürde biz herhangi bir şeye pahalı olduğu ya da gösterişli olduğu için yönelmeyiz. Bu kültürde bir şeyin ne kadar neşe verici olduğuna bakarız” demiştir. Yıllar boyunca Shri Mataji, farklı ülkelerden, kökenlerden ve dinlerden sanatçıları, kültürel festivallerde sahne almaları için davet etmiştir. Bu sanatlara yabancı olan kişilere, bir qawwali, raga, Vivaldi eseri ya da klasik Hint dansının ne olduğunu anlatırdı. Shri Mataji bu gösterileri sadece sanatçılara ve sanatlarına destek olmak için düzenlemedi. Aynı zamanda farklı ülkelerden ve kökenlerden gelen sanat ve müziğin evrensel olarak neşe duyulan ruhun kültürünü ifade edebileceğini göstermek için de düzenlerdi.